Garantieregeling – Tandpreventiepraktijk Deurne – Deurne

Garantieregeling

De garantieperioden zijn afhankelijk van het soort behandeling. Om hier aanspraak op te kunnen maken, moet u minimaal eens per jaar uw gebit laten controleren en verzorgen door Tandpreventiepraktijk Deurne. Verder moet het gebit normaal onderhouden zijn en mogen door derden geen wijzigingen in het behandelde deel van het gebit zijn aangebracht.

Behandeling Garantieperiode
Kroon en brugwerk Vijf jaar
Implantaat Vijf jaar
Vullingen Twee jaar
Prothese Een jaar
Noodprotheses Geen garantie mogelijk
Splint Een jaar
Bleken Een jaar (geldt niet als u rookt)
Tandvleesbehandeling Geen garantie mogelijk
Vullingen melkgebit Geen garantie mogelijk
Wortelkanaalbehandeling Geen garantie mogelijk